Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gurbała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GREG-CONSULTING Grzegorz Gurbała z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 42, telefon 500 104 932, e-mail: biuro@greg-nieruchomosci.pl
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z profilu działalności administratora. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit.  a -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze, geodeci, doradcy kredytowi, organy administracji publicznej.
5. Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów niezbędnych wynikających z profilu działalności administratora i upływu terminów wynikających z przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, a nie podanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Napisz do nas

Skąd się o nas dowiedziałeś?

Wyrażam zgodę na rejestrowanie moich danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie w ramach świadczonych usług oraz przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Więcej informacji znajduje się w zakładce RODO.
Trwa wysyłanie...